Европейската служба за наблюдение на земеделските култури (MARS) понижи прогнозата си за добивите от всички зърнени култури и слънчоглед на равнището на ЕС. 
 
 
Мотивът за преоценката е необичайно топлото и сухо време в Централна, Източна и Северна Европа, съчетано с обилни валежи и по-ниски от характерните за пролетта температури в Южна Европа. 
 
Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия от MARS прогнозират и намаляване на доходите на фермерите, които отглеждат зърнени култури. Все пак трябва да се има предвид, че понижената прогноза е от средата на този месец, а прибирането на реколтата от пшеница в България например тепърва предстои.
 
В Унгария, Румъния и България есенниците са получили по-малко вода от оптималното  във фазата на зреенето, отбелязва европейската служба. В комбинация с високите температури това е довело до натрупването на по-малко биомаса по време на наливането на зърното и е причинило ранно узряване.
 
 
В по-голямата част от Централна, Източна и Северна Европа топлите температури, съчетани с постоянен дефицит на валежи, повлияха на есенниците по време на цъфтежа, наливането на зърно (Германия) и цялостния растеж (Дания и Швеция). 
 
Пролетните култури са засегнати в Швеция, Дания, Централна и Северна Полша, Латвия, Естония и Финландия. Големите, а на места много интензивни валежи в Централна Италия и Франция са изровили нивите, предизвикали са заблатявания и са увеличили загубите от вредители и болести. Във Франция особена загриженост предизвиква фузариума.
 
Единствено в Испания и в Турция дъждовете са били най-често в количества, полезни за културите.