Производството на малини и ягодоплодни през тази година се проведе при много трудни климатични условия – слани, градушки и продължително засушаване.

Обмислят удължаване на помощта за съхранение на плодове и зеленчуци

Божидар Петков, председател на „Българска Асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните” (БАМ-Я), заяви това днес по време на Петото издание на ежегодния  форум-семинар на производителите на малини и ягодоплодни култури в България.

В срещата на професионалистите участваха представители на дирекции от земеделското министерство, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Селскостопанска Академия, Аграрен университет - Пловдив, Националната служба за съвети в земеделието, научни звена и фирми, свързани с производство, преработка съхранение и реализация на ягодоплодни. Особено интересна презентация представиха от Института за агростратегии и иновации. Пламен Абровски запозна малинопроизводителите с AgroHub.BG и с ползите от цифровизацията.

Специален фокус на форума беше механизацията и навлизането на иновации в сектора.

„Производството на малини бележи 30% ръст спрямо миналата година. В България за 2019 г. реколтираните площи с малини са 22 хил. дка, а прибраната продукция е над 10 хил. тона”, съобщи зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева.

По думите й пресните, първично преработени и замразени малини са от основните продукти от сектор „Плодовете и зеленчуци“, които имат положително експортно салдо. Страната изнася основно за Гърция, Унгария и Италия, а ягоди за Румъния, Нидерландия и Великобритания.

През последните години при малините се наблюдава нарастване на плододаващите площи, които през 2018 г. достигат близо 25 000 дка. При ягодите плододаващите площи са около 10 000 дка, като те запазват равнището си от предишната година. Към 2019 г. реколтираните площи с ягоди са 9 919 дка, а прибраната продукция - 8 372 тона.

До седмица производителите на малини ще получат информация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) кои препарати за растителна защита са приемливи за зимните пръскания, отбеляза д-р Росен Федерчев, директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч.