От 22 октомври до 5 ноември Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА организира обучение на ученици от Македония за отглеждане на растения за етерични масла. Обучението бе по проект, финансиран от програма „ЕРАЗЪМ+” на ЕК, съобщиха от фондацията. 
 
В обучението се включиха 23 ученика от Х-и до XII-ти клас в специалности лозарство и винарство, ландшафтана архитектура и горско стопанство от Средно земеделско и горско училище „Ѓорче Петров” в Кавадарци, Република Македония, както и техни преподаватели.
 
Целта на обучението беше да се запознаят учениците от различните специалности и техните преподаватели със състоянието на сектора на етерично-маслените култури (ЕМК) в България и света; биологично производство; основните за България ЕМК; пазарите и тенденциите в търсенето и предлагането на билки, ЕМК и производните от тях етерични масла; всички етапи на технологията за отглеждане на казанлъшката маслодайна роза - от произхода на растението през неговото засяване и отглеждане до прибирането на цветовете и преработката им за извличане на етерично-масло и продуктите от него.
 
Практическото обучение бе в Аграрен университет – Пловдив; разсадник ЗП „И. Чиков”, село Климент, дестилерия на „Интермед 1”, село Манолово (биодинамично производство), сушилни на ЕТ „В. Русев”, село Розово; разсадник ЗП „Ж. Станева”, село Черганово; „Институт по маслодайната роза и етерично маслените култури”, Казанлък (анализи на почвата и маслата).