Четири от водещите производители на вино ще си сътрудничат тясно, за да прекратят опитите за присвояване на патентован растителен материал, което представлява нарушение на правото на интелектуална собственост, информира FreshPlaza.

Измененията на климата променят европейското лозарство

Новата организация се нарича The Breeders Alliance Company Ltd, а нейни учредители са Grapa Variety Ltd, IFG, SNFL и Sun World Innovations.

Алиансът от селекционери е създаден, за да помага на своите членове за спазването на закона по пътя на колективен мониторинг и обследване на ключови пазари на едро и дребно за установяване на продажбата на продукти с фалшива маркировка и контрафактни плодове.

Лицензираното производството на грозде от сортове на участниците ще се осъществява в повечето страни-производители на грозде, а реколтата ще се разпространява с лиценз за вносителите и супермаркетите в цяла Азия, Австралия, Северна Америка, Европа, Великобритания и други основни пазари.

Сред инструментите за наблюдение са: изследване на пазара, централна база данни от ДНК за проследяване, идентификация и отчитане на проприетарни сортове грозде, съвместни усилия за установяване на лозя, производители и търговци маркетолози, които нарушават правата на собственост и законите за интелектуална собственост.

Нашата способност да продължаваме да инвестираме в капиталоемки и дългосрочни програми по селекция се намира под заплаха, тъй като зачестяват нарушенията и продажбата на контрафактни плодове и сортове, казват от алианса.