Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати допълнително близо 3 млн. лв. по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2018.
 
 
Точната сума е  2 912 012 лв. Финансовата подкрепа се разпределя в пет направления между овощари и градинари, които отглеждат продукцията си по биологичен начин.
 
Най-много средства - в размер на 1 211 943 лв., са платени по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна).
 
По Схемата за обвързано подпомагане за плодове - сливи и десертно грозде са преведени 371 590 лв.
 
По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) са оторизирани 96 789 лв.
 
По Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци стопаните са получили 861 948 лв., а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство - 369 740 лв.
 
Плащането е извършено след допълнителни проверки на земеделските стопани, които имат сертификат за биологично производство или са декларирали площи в преход към биологично земеделие (чл. 32, ал. 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г.).
 
Овощарите и градинарите, получили субсидиите, са доказали с документи, че са произвели и реализирали най-малко 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г.
 
Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци предоставят по-високо подпомагане за първите 30 хектара - съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.. Ставките са определени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите.