Капризното време оказва голямо влияние върху отглеждането на лозя в европейските райони, информира rp.pl.

Безплатни обучения за лозари, овцевъди и кандидати по ПРСР

През последните години реколтата се прибира все по-рано. В известния регион Сен Емилион (Бордо) прибирането на гроздето започва 15 дни по-рано, сравнено с практиките преди четвърт век. В Елзас изместването на датата е дори с 26 дни напред.

В момента освен с изследвания, насочени към увеличаване на добивите, устойчивост на високи температури и болести, както и подобряване на технологиите на отглеждане, учените от INRA (един от най-добрите изследователски институти в сферата на земеделието) се занимават и със социалните, културите, икономическите и дори геополитическите аспекти на производство на вино във време на променящи се метеорологични условия. Научните работи се водят като част от програмата "Lacave".

"Климатът се променя вече повече от две десетилетия, което означава, че трябва да търсим сортове, които са устойчиви на нови болести, особено на брашнеста мана", отбезялва изпълнителният директор на INRA Филип Маугин.