Световният пазар на маслодайни култури не дава оптимизъм за повишение на цените на слънчогледа в краткосрочна перспектива.
 
 
Това е един от изводите въз основа на октомврийския доклад на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за глобалната конюнктура при зърното, разгледан в анализ на ИнтелиАгро.
 
Много добрите средни добиви на слънчоглед в България са в унисон с ръст на продукцията в Черноморския регион, който в последните години диктува глобалния пазар. Това на този етап не дава особен оптимизъм за цените при суровината, коментират изследователите.
 
Няколко месеца след приключване на жътвата при рапицата и преди първите резултати от кампанията при слънчогледа в Северното полукълбо USDA не предприе съществени изменения в прогнозите си при двете култури спрямо доклада от септември.
При глобално производство на слънчоглед от 49,8 млн. тона се очаква тази година да бъде отчетена като силна  – реколтата е с 2,4 млн. тона повече на годишна база. 
 
 
Украйна отново поема диригентската плака на пазара с прогноза за ръст на реколтата с 10% до 15 млн. тона, като се доближава до рекордната 2016/17 г. С около 640 хил. тона повече слънчоглед очаква и Русия. Натискът върху цените се подсилва и от Турция – прогнозата е за производство на 250 хил. тона повече на годишна база. 
 
На този фон ЕС почти ще запази миналогодишното си производство от 9,6 млн. тона. Сушата не подмина и добивите от слънчоглед в Германия, Франция и Хърватия, но България се очаква да компенсира намалението. Европейската комисия очаква средни добиви у нас от 270-272 кг/дка – с 20% по-високи както на годишна база, така и сравнено със средните за последните пет години.
 
С близо 700 хил. тона се очаква да е по-голямо глобалното производство на слънчогледово олио през тази година – 19,1 млн. тона. Това също се очертава като исторически връх в бранша. Най-голям дял в ръста се очаква да има Украйна – около 340 хил. тона до 6,24 млн. тона, а още 165 хил. тона в повече да добави Русия.

                                         Средни добиви на маслодайни култури - кг/декар

Източник: ЕК
 
Турция продължава да засилва позициите си на пазара, като през 2018/19 г. може да реализира ръст в производството от 5% (45 хил. тона). На фона на производство от 3,68 млн. тона, прогнозираното увеличение в ЕС е символично – 1% или около 40 хил. тона.
 
Прогнозата на USDA е през пазарната 2018/19 произведената рапица в света да е около 72 млн. тона – с 3 млн. тона по-малко на годишна база. Основен виновник и тук е сушата в големи части от Европа, която води до спад в реколтата в ЕС с 12% или с 2,6 млн. тона. Китай от своя страна отчина намаление с 450 хил. тона. Другите ключове глобални производители не успяват да компенсират спада. Сред по-съществените промени в прогнозите при маслодайните култури в доклада на USDA е тази за износа от Украйна, като се очаква ръст със 100 хил. тона до 2,55 млн. тона.
 
Благодарение на натрупаните запаси от суровина от предходната година, се очаква спадът при производството на рапично масло да не е така внушителен – в рамките на 1% или с 260-270 хил. тона до 28,2 млн. тона. Понижението в рамките на ЕС обаче ще е в пъти по-голямо – с  5% или близо 550 хил. тона до 10,2 млн. тона. Относително по-стабилното потребление в глобален план ще съдейства за продължаване на спада в преходните запаси от рапично масло и през 2018/19 г. – с около 10% до 3,4 млн. тона.