През периода 27 септември – 4 октомври 2017 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната са около или малко над нивата от предходната седмица. Това стана ясно от информация на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

 
На тържищата в страната, замразеното пиле се предлага на цени от 2,66лв./кг в Ямбол, до 4,60 лв./кг в Добрич. В пет области се наблюдава седмично повишение на цените от 0,5% до 5,4%, най-чувствително в Пловдив, докато в Кърджали и София е налице понижение, съответно с 1,3% и 2,7%. В резултат, средната цена за страната нараства с 0,3% на седмична база, до 3,71 лв./кг.

През наблюдавания период охладеното пиле се търгува на едро на цени от 3,95 лв./кг - Търговище, до 4,96 лв./кг в Благоевград. Седмични изменения на стойностите се регистрират само в две области – повишение с 1,1% в Шумен и с 2,7% - в Благоевград. Това води до увеличение на средната цена за страната с 0,2%, до 4,48 лв./кг.