Кредитната задлъжнялост на фермерите се увеличава, заедно с нея и междуфирмената в аграрния сектор. По данни на Фермер.БГ средният размер на задълженията в кредити при зърнопроизводителите е 160 000 лв. При животновъдите средната сума е около 27 000 лв.- доста по-малка, но пък по-трудна за плащане, предвид особеностите в сектора. Средния размер на кредитите при овощари, зеленчукопроизводители и смесени стопанства до 500 дка. е около 24 000 лв.

 

Голяма част от земеделските производители все още изпитват силни затруднения по покриването на кредитите си, заради забавянията на плащанията по евро-проектите. Стопаните са заложили пред банките всичките си имоти - апартаменти, къщи, земеделска земя, селскостопанска техника. Само заради забавянията в изплащането на субсидиите по проекти през последните 12 месеца, фермерите кандидатствали с проекти с инвестиционно финансиране са загубили средно около 25% от печалбата си за тази година в погасяване на лихви.

 

Основен проблем в момента в стопанствата е липсата на оборотни средства, което пречи да се обслужват задълженията им към банките. Междуфирмените задължения и голямата кредитна експозиция на част от фирмите, както и неплащанията на държавата към фирмите в сектора ( вкл. 4 месечно забавяне на възстановяване на ДДС ), независимо от обещанията, е още една причина за верижни фалити, коментира преди дни председателят на БСК -Божидар Данев.