НАП напомня на своите клиенти, че крайният срок за подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри, както и за внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември, е 14 декември, а не 16 декември. Това е така, тъй като 14 декември е работен ден.

 

В същия срок, 14 декември, се подават и VIES-декларациите от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!