Стопаните, които кандидатстват за Ковид помощта, трябва да имат само подадена входяща регистрация. Не е задължително заявлението за Кампания 2022 да бъде затворено, съобщиха от Обединени български животновъди (ОБЖ) за Агри.БГ.

Гласувайте: На какви площи и култури залагате за тазгодишната реколта?
 
„Уточнихме това изискване с Министерството на земеделието. В указанията е посочено, че е нужно входирано заявление за Кампания 2022 г., а в Общинските служби по земеделие го тълкуват като приключило заявление и връщат хора. А това няма как да стане, тъй като бутонът за мярка 10 "Агроекология и климат" още не работи. Стопаните, пашуващи в националните паркове, все още не са получили разрешителните си за паша, не могат да заявяват площи и не могат да приключат заявлението си“, посочи Дарина Шишкова от ОБЖ.

Липсата на бутони за приключване на мерки 10 и 11 затруднява и растениевъдите. Техният опит показва обаче, че трябва да е приключено заявлението за директни плащания Кампания 2022. 

„Оказва се, че ако не си си приключил заявлението, системата в Общинските служби по земеделие не ти генерира автоматично документите за Ковид помощта. Никакви площи не се зареждат, ако не си приключил Кампания 2022. Наредбата излезе на 19 април, надяваме се малко да се разбързат, за да пуснат приключването по мярка 10“, коментира за Агри.БГ Димитричка Търпанова от Добруджанския овощарски съюз (ДОС).

Освен това при кандидатстването за извънредната държавна помощ не е нужно да се представят разходни документи. Но процент от кандидатите ще бъдат проверени на място от експерти на ДФЗ, които ще имат право да изискват такива документи за доказване на повишени разходи за периода октомври, ноември и декември 2021 г., допълниха от бранша.

Правим уточнението, че от Министерството на земеделието все още не са отговорили официално на запитването на Агри.БГ от кого, какви документи и за какъв период ще се изискват при подаването на заявление, както и при проверките по-късно. Дано оттам внесат яснота и относно обвързаността на кандидатстването за Ковид помощта със заявлението за директни плащания.

Нека припомним, че документи за подпомагане се приемат до 20 май в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Изплащането на финансовата подкрепа на допустимите кандидати се очаква до 15 юни.