След като приемът за Ковид помощта бе обявен на 21 април и изминаха 4 празнични дни, подаването на заявления вече може официално да започне. Предвид задаващите се още празници и почивни дни, срокът от един месец до 20 май е видимо стопен на 18 работни дни.

Гласувайте: На какви площи и култури залагате за тазгодишната реколта?

От изказванията на министъра на земеделието, че ще се изискват документи за доказване на разходи за последното тримесечие на 2021 г., в указанията за прилагане на помощта не открихме потвърждение на думите му. Разходооправдателни документи се споменават единствено за отопляемите оранжерии и то за цялата 2021 г. 

За да сме сигурни обаче, сме отправили официално запитване до Министерството на земеделието с въпроса от кои кандидати ще се изискват разходооправдателни документ при подаването на заявление, какъв вид и за какъв период от време, както и дали такива ще се търсят от стопани, които са избрали да се облагат с признати 60% разходи.

Освен това в указанията е записано, че ДФЗ може по всяко време да изисква документи от фермерите във връзка с доказването на правомерното предоставяне на помощта. Тук отново има неизвестни дали ще трябва да се доказват увеличени разходи и ако да, за какъв период от време.

Междувременно производители се обявиха категорично против лансираното искане да се изискват фактури за извършените от тях допълнителни разходи с писмо до ресорния министър. 

Те посочват като безспорен факт, че всички производствени разходи гонят пикови нива от десетилетия. Официализирането им следва да се изисква като официална информация от съответните ресорни ведомства като НСИ, АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, НАП – институции където се отчита инфлационни процеси, декларират се разходи, отчитат се вносните цени на производствените ресурси.

„Освен че смятаме за неправилно да се изискват разходооправдателни документи за доказване на общоизвестни факти, касаещи завишените разходи на земеделските стопани, допълнително смятаме, че е налице и незаконосъобразност спрямо всички лица, които отчитат своята дейност по реда на чл. 29 ал.1, т.1 – регистрирани земеделски стопани (физически лица) с 60% нормативно признати разходи“, посочват от Национална био асоциация (НБА).

Те се обявяват изцяло против, без значение дали това изискване е в цялост към бенефициентите или на процентна извадка от тях. Ако все пак такова се налага, то да не важи за регистрираните земеделски стопани (физически лица) с 60% нормативно признати разходи;

За да се намали административната тежест върху стопаните, министерството следва да положи допълнително усилия, за да улесни земеделските стопани в получаване на визираната държавна помощ, допълват от Асоциацията.