Какви са плановете ви за нова реколта?

 • Ще намаля площите, защото разходите за производство се увеличиха.
  13%
 • Ще увелича площите, защото продоволствената сигурност е застрашена.
  13%
 • Ще запазя същите площи и производство, защото познавам капацитета си.
  22%
 • Ще заложа само на култури, които носят по-добра печалба.
  12%
 • Ще се преориентирам към друго производство, за да търся нови ниши за реализация.
  2%
 • Отказвам се от земеделието, защото ситуацията в сектора се влошава.
  35%