Държавите членки на ЕС могат да реализират съществени икономии при безвъзмездната финансова помощ, отпускана за проекти по Програмата за развитие на селските райони, като същевременно се гарантират повече ползи от разходите. Това става ясно от доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).
 
„Тъй като на риск са изложени големи суми, всички, които управляват бюджета на ЕС — Комисията и държавите членки — следва да се фокусират върху това да постигнат най-добрите резултати на най-ниска цена“, заяви Kevin Cardiff — членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Можем да постигнем много по-големи икономии в областта на развитието на земеделските райони, като задържим разходите под контрол — няколкостотин евро икономии за всяка инвестиция могат да генерират милиони евро спестявания като цяло. Всеки спестен 1 % би означавал 500 млн. евро общи икономии до 2020 г.“
 
Държавите членки управляват приблизително половината от 100-те милиарда евро разходи на ЕС за развитие на селските райони, планирани за периода 2007—2013 г., като предоставят безвъзмездна финансова помощ за инвестиции и други проекти, предприети от земеделски производители, земеделски предприятия, асоциации и местни органи.
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!