Няма опасност от наводнения в Добричка област, установи десетчленна комисия, която е обходила и проверила язовирите, реките и деретата в Добричка област.
 
 
В комисията са участвали специалисти от областната администрация, представители на институции и общини. Тяхната оценка е, че има ниска степен на риск от наводнения в целия регион, съобщи пресцентърът на Областната администрация в Добрич.
 
Установено е, че навсякъде водоемите имат свободни обеми и ниски нива на водите. Четири от язовирите в Добруджа - „Одринци“, „Малка Смолница“, „Смолница 2“ и „Плачи дол 2“, са разположени над населени места. За тях са дадени предписания за проектиране, съгласуване и изграждане на Локална система за оповестяване (ЛСО) със срок 15 април 2019 г.
 
В добро техническо и експлоатационно състояние са язовирните стени и съоръженията към тях, които са държавна собственост и са експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Черно море”, град Варна. Повечето от съществуващите аварийни планове на язовирите са преработени в съответствие с последните изисквания на нормативите.
 
 
Извършено е продълбочаване на най-критичните участъци около мостове и водостоци.
 
Проверката е констатирала лошо поддържане на река Екренска в с. Кранево. Обходът е установил, че облицованата корекция на реката отново не се поддържа и голяма част от дъното е обрасло с влаголюбива растителност.
 
При много от реките и деретата извън населените места в Добричка област също са установени проблеми и е дадена оценка „задоволителен”. Забелязва се все по-голямо сгъстяване на дърветата и разширяване на самозалесяването на руслата на водосборните дерета в някои участъци. 
 
Засега това не пречи на проводимостта и не създава предпоставки за големи запушвания. Направени са препоръки за вземане на мерки с цел недопускане на влошаване на състоянието. Комисията е обходила мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа и е установила почти навсякъде, че са почистени и с добра или задоволителна проводимост.