Непроменен остава броят на площите с винени лозя у нас, сочи последно публикуваната агростатистика на земеделското министерство за структурата на лозята в България. Уточняваме, че все пак изчисленията са за 2020 година.

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Стопанствата, отглеждащи винени сортове лозя, са 44 289, сочат данните. Най-много от тях – 27%, се намират в Южен централен район. На второ място е Югоизточният район с 25% от всички стопанства в страната. На последно място е Югозападният район с 5% дял.

Площите с лозови насаждения, регистрирани в лозарския регистър (вкл. площите за производство на посадъчен материал), са 60 169 ха. Югоизточният и Южният централен район са първенци в процентното съотношение и по този показател. В областите Сливен, Стара Загора, Ямбол и Бургас се намират 34% от площите за производство на винено грозде у нас.

За територията на цялата страна най-малък е делът на площите със сортове, подходящи за производство на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) – 15 911 ха. Следват площите със сортове за производство на вина със защитено географско указание (ЗГУ) – 20 660 ха. Най-много са тези за други вина – 23 309 ха.

Родните лозари залагат предимно на сорт Мерло, който е първенец по площи с винени лозя - 9.3 хил. ха (16% от общите)

Другият много отглеждан сорт у нас е Каберне – 14%, следван от сорт Памид – 10%. Многообразието от сортове поставя графата „други” на първо място в статистиката – с 20% дял.

Можете да видите подробни данни тук.