През анализирания период средната цена на едро на брашното отбелязва леко повишение на седмична база, докато тази на дребно в големите търговски вериги се понижава.

За изминалата седмица БАБХ извърши 2312 проверки

По тържищата в страната цените на продукта са в диапазона от 0,61 лв./кг във Враца и Добрич, до 1,06 лв./кг в София. В сравнение с предходната седмица, в осем от областните центрове се отчита покачване на стойностите в рамките на 1,0% – 6,7%, най-чувствително в Ловеч, а единствено в област Плевен – намаление, с 5,5%. В резултат, средната цена за страната се повишава с 1,3% на седмична база, до 0,79 лв./кг.

По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,20 лв./кг за големите търговски вериги и 0,26 лв./кг – за по-малките магазини, като най-голям е за ГТВ в Добрич - 0,41 лв./кг, а за ДТО във Враца – 0,49 лв./кг. В област София цената на дребно в ГТВ е с 0,07 лв./кг по-ниска от тази на едро.