На 7 март предстои избор на нов ректор на Аграрния университет в Пловдив. Кандидатите са двама от досегашните заместник-ректори. Това са доц. д-р Боряна Иванова, заемаща длъжност заместник-ректор по учебната дейност, и проф. д-р Владислав Попов, заместник-ректор по научната и проектната дейност. Настоящият ректор проф. д-р Христина Янчева няма право да се кандидатира отново след изтичане на този мандат. 


Изборът на нов ректор ще стане на Общо събрание на Аграрен университет- Пловдив. Тогава освен нов ректор, 167-те делегати ще изберат нов академичен съвет на висшето училище.

 

Доц. д-р Боряна Иванова е завършила УНСС – София, където е придобива бакалавърска, магистърска и докторска степени по икономика и управление на селското стопанство.

Постъпва на работа в Аграрен университет – Пловдив през 2001 г. като асистент и последователно заема длъжностите старши и главен асистент, а през 2012 г. придобива академичната длъжност „доцент“. 

Научните й интереси са в сферата на развитието на селските райони, групите на производители, възможностите за развитие и утвърждаване на принципите на био и кръговата икономика, хранителната и енергийна сигурност. Специализирала е в Германия, Франция, Румъния и Русия. 

Проф. д-р Владислав Попов следва в Тимирязевската селскостопанска академия в Москва, а по-късно придобива бакалавърска и магистърска степен от ВСИ-Пловдив, специалност Растителна защита със специализация Агроекология.

Втора магистатура завършва в Аграрния университет във Вагенинген, Нидерландия, а докторската си степен придобива в Университета на Западен Сидни, Австралия. Академичната длъжност „доцент” в научна специалност „Екология и опазване на екосистемите” придобива през 2009 г. в Катедра Агроекология на Аграрен университет- Пловдив, а „професор“- през 2014 г в същата.

Заема длъжността Председател на Общото събрание на Аграрен университет- Пловдив в периода 2017-2020 г. и заместник-ректор по научната и проектна дейност на университета в мандат 2020-2024 г. 

Международен научен експерт и съветник е в областите растителна защита, агроекология, биологично производство и биоикономика, автор на над 110 научни и приложни трудове.