Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които отглеждат минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните протеинови култури: 
 
фасул (зърно); 
леща; 
нахут; 
грах (фуражен за зърно); 
фъстъци; 
соя; 
бакла; 
люцерна; 
еспарзета; 
фий; 
детелина; 
вигна; 
бурчак; 
лупина; 
звездан 
и/или смески от гореизброените. 
 
Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на парцела да е 0.1 ха. 
 
Кандидатите по схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури могат с площите, заети с културите по схемата, едновременно да изпълнят изискването за наличие на екологично насочени площи, в случай, че изискванията са приложими за тяхното стопанство, за да получат и зелено плащане. 


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!