Китайското министерство на околната среда прие нов план за борба със замърсяването на селските райони, съобщиха от министерството, информира sadyogrody.pl. 

Синият камък - разрешен в Европа за още 7 години


Планът предвижда почистване на земеделски земи и питейна вода, ограничаване на използването на пестициди и торове и подобряване на управлението на отпадъците.

"Ефективната борба срещу замърсяването на селските райони е не само един от седемте фронта на борбата със замърсяването на околната среда, но и важен елемент от стратегията за съживяване на селските райони", казват още китайските власти.

Китай провежда "война срещу замърсяването" в продължение на пет години и председателят Син Дзинпин, разполагащ почти с абсолютна власт, направи "изграждането на екологична цивилизация" един от ключовите елементи на своята политика. Досега обаче усилията на правителството бяха насочени основно към подобряване на качеството на въздуха на индустриализираното източно крайбрежие на страната (особено около Пекин), което често бива обвивано от гъст и вреден за здравето смог.

Динамичното развитие през последните десетилетия оказва влияние и върху околната среда в големите селски райони на Китай. Там е регистрирано сериозно замърсяване на подпочвените води и почвата. Това се дължи както на небиологичните методи на култивиране, така и на дейността на частните мини и фабрики.

"Качеството на околната среда в много селски райони не се е подобрило и дори продължава да се влошава на места", заяви директорът на Института по обществени въпроси Ма Дун, неправителствена организация за наблюдение на замърсяването в Китай, цитиран от агенция Ройтерс. Той добави, че борбата срещу замърсяването в селските райони може да се окаже по-трудна и по-скъпа, отколкото отърваването от градския смог.

Китай се опитва да почисти подпочвените води след години на неконтролирано освобождаване на промишлени и битови отпадъчни води, както и прекомерна употреба на пестициди и торове в селското стопанство.

Според данните на Министерството на околната среда към първата половина на 2017 г. почти 9% от подземните води в Китай се квалифицират като "под клас V", което означава, че дори не са подходящи за използване в промишлеността и напояването на място. Властите искат да намалят тази стойност до 5% до 2020 г. - каза през февруари тази година.

Министърът на околната среда Ли Ганджи си е поставил за цел до 2020 г. около 90% от земеделските земи да бъдат изчистени.

Според проучване от 2013 г. 3,33 милиона хектара земеделска земя в Китай се считат за твърде замърсени, за да бъдат култивирани.