Много време наблюдаваме боричкания между браншовите организации в селското стопанство. Това доведе и до голямо напрежение и със Стратегическия план и неговото прилагане. 

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

От дълго време говорим, че трябва да има закон за браншовите организации в ?ългария, а такъв все още няма. Вече започна да се говори и за създаването на аграрна камара.

След сондиране на мнения сред организации от всички сектори на селското стопанство - това са най-големите асоциации, които оперират в съответния сектор, се оказа, че всички ние държим да има приет критерий за представителност, т.е. да се види кой кой е в този бранш и съответно тогава да преминем към учредяването на българска аграрна камара. Това каза съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев преди среща на браншовите организации в селското стопанство.

“Ние като гръбнака на една такава аграрна камара, трябва да решим какви критерии трябва да има, а не някой друг да ни ги налага отгоре”, каза Караколев и добави: “Ако направим една такава организация или дори подпишем мемурандум за сътрудничество, и излезем с една обща позиция за даден проблем, тя би следвало да се явява като норматив за изпълнение за министерството”. 

Много организации, с малко членове и всяка претендира за представителност е причината за разпокъсаността на мненията в сектора и крайният ефект е недоволство сред земеделските производители. 

“За нас една аграрна камара трябва първо да започне да функционира като национално представена организация и чак тогава да слиза надолу по веригата. Ако имаме един такъв формат на сътрудничество, ще се случват много по-лесно нещата”, добави Караколев.