По традиция на 1 март започва подаването на заявления за кандидатстване по основните схеми и мерки за директни плащания. Официална заповед от земеделския министър обаче все още липсва. От ведомството ни увериха, че такава тази година няма да има, но фермери сигнализират, че все още не може да се кандидатства.

Изтеглете електронния вариант на Анкетен формуляр и Анкетна карта

Единственият документ, който дава ориентировъчна дата за началото на Кампания 2021, е проект на заповед на ресорния министър, където се посочва:

Определям 09.03.2021 г. за начална дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2021 г.

Уточнението е, че по мерки 12 и 13 заявления се приемат от 25 март. 

Читатели на Агри.БГ коментират, че все още липсва окончателният слой "Площи, допустими за подпомагане", за да може да се чертае. Чакаме и ДФЗ да пусне официална информация за онлайн кандатстването през Системата за електронни услуги (СЕУ) с валиден имейл адрес. Важните срокове са:

До 17 май се подават заявленията за подпомагане, без да има санкция за закъснение при внасянето на документите или при редакцията им. 

До 31 май включително кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заявления, без да търпят санкция за закъснение.

До 11 юни включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден.

Може да подадете и да приключите заявлението и изцяло на компютър, ако разполагате с квалифициран електронен подпис. 

Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК) електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява.

След това той трябва да посети лично общинската служба „Земеделие“ (ОСЗ), където да провери дали данните му са коректно нанесени, да подпише хартиен екземпляр на заявлението и да приложи всички необходими документи.

Не забравяйте и сроковете за пререгистрация или регистрация, като електронния вариант на Анкетен формуляр и Анкетна карта може да изтеглите ТУК. Отделно Министерството публикува Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021, който също може да ви бъде от полза. Припомнете си и видеоръководството за работа със СЕУ.

Желателно е преди да посетите ОСЗ за приключване на заявлението, да се уверите, че изпълнявате всички условия по мерките, за които кандидатствате, като например да имате регистрация като земеделски производител по реда на чл. 7 от ЗПЗП, както и регистрирано правно основание по чл. 41 от ЗПЗП, което е налично в ИСАК, и т.н.