Правителството на Китай обяви новата си политика в сферата на вноса и износа на торове през 2019 г., внасяйки съществени промени в ставките на експортното мито за всички торове. Митото за износ на фосфорити бе понижено от 10% през 2018 г. до 0%, а това за всички други торове, включително MOP, SOP, NOP, NPK, азотни и фосфатни торове вече е 0%, пише Инфоиндустрия.

Британските фермери заменят карбамида с амониев нитрат

Експортната такса върху MOP и SOP през 2018 г. се определяше по единна ставка 88 долара/т. NOP и PK се облагаха с експортен данък 5%, докато 30% данък се взимаше за всички други торове, съдържащи калий. Износът на NPK се облагаше по единна ставка 14-15 долара/т.

Вносните мита остават почти същите както досега.

Вносът на карбамид, DAP и NPK в пределите на вносната квота ще се облага с мито 1%. Тук няма промяна спрямо 2018 г. Митото за внос на сяра също остава на ниво 1%. Вносът на фосфити и амоняк продължава да бъде с нулево мито за внос.

Данък добавена стойност при вноса на сяра и амоняк е понижен до 16%, а при другите торове – до 10%.

Трябва да се отбележи, че експортните доставки на торове от Китай значително намаляха през последните години. По данни експортът на карбамид от страната през 2017 г. възлиза на 4,5 тона. Две години по-рано този показател е бил 14 млн. тона. Експортът на DAP е намалял от 8 до 6,4 млн. тона за аналогичния период.

По този начин, нулирайки експортните мита и оставяйки вносните на предишните нива, китайското правителство се опитва да стимулира износа на торове. Политиката на нулев ръст и екологичните ограничения ще сдържат ръста на износа на торове и повтаряне на ситуацията от 2013 г., когато понижаването на експортните мита върху карбамида в Китай доведе до скок на експорта, вследствие на което силно паднаха цените на този тип продукти.

Китай остава най-големият доставчик на фосфорни торове, DAP, МАР и втори след Русия доставчик на азотни торове. Всякакви колебания в обема на доставките от Китай ще имат сериозни последствия върху пазара.