След години искания и обещания за намаляване на ДДС на редица храни само хлябът и брашното получиха данъчно облекчение за една година (0% ДДС), не само ами политици и партии, които най-много защитаваха по-ниски ставки на данъка, сега гласуваха „против”. За да разберем доколко темата е в дневния ред на фермерите, ги попитахме в седмичната анкета на Агри.БГ.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Очаквано, установихме, че превес в отговорите има твърдението, че трябва да се намали ДДС на цялата потребителска кошница – 34% от анкетираните. Други 27% смятат, че акцентът на данъчното облекчение трябва да падне върху сваляне на ставката за плодове зеленчуци и живи животни. Само 3% от анкетираните мислят, че ДДС намаление е нужно, но че нулевата ставка за хляб и брашно е достатъчна.

По-интересни за анализ обаче са процентите, които се обявяват против такава данъчна политика. Обикновено въпроси, които силно и еднозначно засягат фермерите събират масово одобрение или неодобрение.

На въпроса „Трябва ли да се намали ДДС върху храни и селскостопанска продукция” близо една трета от участниците отговарят с „не” по различни причини.

Най-голям дял в лагера на противниците да се пипа ДДС заема обосновката, че такова облекчение би довело до ползи само при големите производители и вносителите – 14%. Сходна беше и изразената позиция на „Продължаваме промяната” по време на бюджетните обсъждания и гласувания.

„Не, в държавния бюджет са предвидени други средства за пряко подпомагане на фермерите” е отговорът, който събира 10% поддръжници. Такова беше и изразеното становище от БСП в Комисията по бюджет и финанси в парламента.

8% от попълнилите анкетата са против, защото смятат, че това ще ощети държавния бюджет с милиони левове – същото бе повтаряно от редица експерти по студията.

Другото, което забелязахме в тази анкета, е, че всъщност интересът към нея далеч не е толкова голям, колкото публичното говорене на отделни личности - едва 170 гласували. Може би българският фермер има по-належащи проблеми от ДДС-то, което не значи, че темата не го вълнува.