На 12 март 2019 г. в град Плевен ще се проведе съвместна информационна среща –семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институт по лозарство и винарство (ИЛВ) – Плевен. 
 
 
Темата на семинара ще е „Предстоящи агротехнически мероприятия в лозята“, съобщиха организаторите.
 
На семинара проф. д-р Мирослав Иванов от института по лозаарство ще представи на присъстващите земеделски стопани подходящите сортове лозя за района, както и подходящи технологии, формировки и резитби. Лекторът ще направи демонстрация на резитба.
 
Експерти от Националната служба за съвети в земеделието ще представят пред фермерите, отглеждащи лозови насаждения възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). 
 
Семинарът ще се проведе в град Плевен,  ул. „Кала тепе” № 1, зала (теоретична част),демонстрация в производствено - експерименталната база на Институт по лозарство и винарство – Плевен.