Какви субсидии ще получават овцевъдите с над 50 овце, чиито животни не са под селекционен контрол. Това е един от най-често задаваните въпроси от фермерите по отношени на подпомагането за овце от 2015 година. 
 
Ето какъв е отговорът на земеделския министър Десислава Танева, публикуван на фейсбук страницата ѝ:
 
„До кампания 2014 включително, земеделските стопани, които отглеждат 50 и повече овце-майки и/или кози-майки, са подпомагани ежегодно със средства от националния бюджет по Схемата за национални доплащания за овце-майки и кози-майки. От 2015 г. държавите членки на ЕС, които ще продължат да прилагат като основна схема за подпомагане на площ Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), имат право да предоставят преходна национална помощ за периода 2015-2020 г. за секторите, които са подпомагани с национални доплащания през 2013 г. България нотифицира намерението си да прилага СЕПП до 2020 г. и ще се възползва от възможността да предостави преходна национална помощ за секторите, които са били обект на подпомагане, включително за стопанства с 50 и повече овце-майки и/или кози-майки. Условията по схемата ще бъдат идентични като прилаганите през 2013 г. 
 
По отношение на схемите за обвързано с производството подпомагане за този вид животни са предвидени две схеми - Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки за ферми с от 10 (включително) до 49 (включително) и Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол за ферми с над 50 животни. Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки е за ферми с от 10 до 49 животни, а преходната национална помощ – за ферми с 50 и повече животни. Така на практика се осигурява подпомагане, както за по-малките стопанства, така и за по-едрите. С
 
хемата за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол е насочена именно към по-големите стопанства, като целта е да бъде компенсиран спадът в единното плащане по схемата за преходна национална помощ. Животните, обаче, следва да отговарят на по-високи изисквания, за да могат да получат подпомагането, с които не се натоварват по-малките стопанства.“

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!