Определени са ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове. Това става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
По схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар за 2018 г. е 1 759,98 лева за първите 30 допустими за подпомагане по схемата площи.
 
1 173,32 лева на хектар ще получат фермерите при допустимите за подпомагане площи по схемата за над 30-ия хектар.
 
Определен е и размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде). Фермеръте ще получат 1 006,17 лева на хектар за първите 30 допустими за подпомагане по схемата площи и 670,78 лева на хектар за допустимите за подпомагане площи по схемата над 30-ия хектар.