Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и продължават да извършват земеделска дейност. 
 
Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания (09 юни 2015г.), отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28 февруари 2009 г. 
 
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
 
Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани. 
 
Земеделските стопани, които отглеждат крави, допустими за подпомагане по една от трите схеми за директни плащания, могат да заявят едновременно с тях и подпомагане по преходна национална помощ за говеда, ако отговарят на изискванията за получаването й. 

 

Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!