Отдавна е ясно вече, че в новия програмен период за преразпределително подпомагане (ПРП) на доходите държавите членки следва да заделят най-малко 10 % от бюджета за директни плащания. Това може да стане обаче по два начина, като изборът на един от тях ще се отрази на ставката за основно подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП).

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Двата подхода са следните:

•    Определяне на размера на ПРП при заделяне на 10 % от бюджета за директни плащания;
•    Определяне на размера на ПРП при заделяне на 7,5 % от бюджета за директни плащания и допълване до 10 % със средства, акумулирани от налагане на намаления и таван на плащанията.

Министерството на земеделието представя таблично как ще се измени допълнителното преразпределително плащане за първите 30 ха на всички стопанства с до: 300 ха, 400 ха, 500 ха, 600 ха и 650 ха. При всеки един от петте варианта са изчислени ставките при бюджет със заделени 7,5% или 10 % за ПРП. Още по-любопитно е обаче как ще се променят ставките по СЕПП през новия програмен период.

Прогнозната ставка за базово плащане (СЕПП) средно за периода 2023-2027 е 104.95 евро/ха, ако се заделят 7.5 % за ПРП, и пада на 99,74 евро/ха, ако бюджетът нарасне на 10%.

За сравнение ставката по СЕПП за Кампания 2020 г. бе 212,48 лв./ха.

Както коментираха вече браншови представители, очаква се екипът на земеделския министър Иван Иванов да се аргументира откъде точно са взети цифрите, на базата на които са направени изчисленията за определяне на горна граница и прогресивно намаляване на плащанията и преразпределяне на плащанията от 2023 г. Засега се знаят само следните допускания: 

1.    Взети са предвид заявените за подпомагане площи през Кампания 2019; 

2.    Като индикативна ставка за подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП) се приема 105,03 евро/ха, или почти 208 лв./ха. Според таблиците това е прогнозната ставка за 2023 г. и то ако за преразпределително плащане се заделят 7,5 % от пакета за директни плащания. Ако се приеме другият вариант – 10%, то тогава ставката за СЕПП пада на 99,82 евро/ха.

3.    Базата за изчислените разходи за работни заплати и осигуровки е както следва: 

•    среден размер на работната заплата в сектор „Земеделие“ за 2021 година – 950,00 лв. 
•    20 % разходи за осигуровки за сметка на работодателя;
•    среден брой заети в сектора 1 работни на 225 ха. 

Средногодишната работна заплата за един зает в сектор „Земеделие“ 7 200 евро, или към 1200 лв. на месец. 

От ресорното министерство уточняват, че остатъчната сума от таваните, след допълване на бюджета за преразпределително плащане може да бъде използвана за други необвързани плащания или да бъде прехвърлена към Втори стълб.

В своя анализ, който ресорното министерство представи на 17 януари, могат да се видят подробно 9 варианта на таван на директните плащания на площ. Липсва 10-ият, който бе предложен впоследствие и който е най-вероятен. 

Тяхната идея е да се наложи таван от 100 хил. евро за стопанство, като се приспадат разходите за заплати, или по-точно 2,5 пъти размера на средната за страната работна заплата. По данни на НСИ тя е 950 лв., което, умножено по посочения коефициент, прави общо 2 375 лв. за заплати. Ако обаче бъдат включени и осигуровките и останалите данъци, които земеделците плащат на своите работници, акумулираният резерв от таваните ще се намали.

Въпреки че ще се очакват становища на заинтересованите страни, не трябва да се забравя, че участниците в Тематичната работна група могат само да изкажат мнение, а дали Министерството ще се вслуша в него, е друг въпрос.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg