Euractiv представи в инфографика основните моменти и начини как Общата селскостопанска политика (ОСП) може да се пребори с бедността в селските райони и обезлюдените райони.