Когато стане дума за технологични иновации и цифровизация, селските райони в ЮАР не са първото нещо, което ви хрумва. Облекчаването на достъпа до интернет в отдалечените части на страната обаче открива нови възможности както за икономически изостаналите територии на страната, така и за икономиката като цяло, пише businesslive.co.za.

 Всички площи ще се наблюдават от нова мониторингова система

Съгласно изследване на Световната банка от 2016 г., съществува очевидна връзка между разрастването на интернет покритието и икономическия ръст. Резултатите показаха, че увеличаването на достъпа само с 10% може да провокира ръст на БВП в развиващите се икономики от 1,4%.

Местните компании вече ползват преимуществата на цифровите иновации и епохата на „Интернет на нещата“ в селските местности.
Пример е компанията Cattle Watch в Дурбан. Тя снабдява добитъка със специални нашийници и маркери, които позволяват на собствениците им да следят стадото в реално време.

Разработчиците са имали нужда от 7 години изследвания, за да стартират съответната платформа. Оттогава насетне в системата Cattle Watch са регистрирани около 5 000 глави едър рогат добитък – тяхната численост ще се увеличи до 30 000 до края на 2019 г. Технологията позволява на фермерите да проследяват, откриват, контролират и броят добитъка от дистанция, независимо къде се намират по света.

Системата проследява добитъка и изпраща информация за неговото поведение, местонахождение и придвижване. Данните постъпват на мобилния телефон на собственика. В случай на регистриране на необичайно поведение – например излизане от обозначената за паша зона, на телефона на фермера пристига доклад. С цел изясняване на причините към мястото, където се намира животното, може да бъде изпратен дрон.

За да разкрие своя пълен потенциал, системата Cattle Watch има нужда от адекватно развита инфраструктура. Над това работят местните доставчици на интернет. Например един от мобилните оператори в ЮАР е инвестирал 24,5 млн. долара в модернизиране на мрежите в селските райони. Друг провайдър в края на миналата година се обяви за първия в страната, който предлага 4G и LTE в над 90% от територията.

Разрастването на мобилните мрежи не просто обединява света с помощта на технологиите, но и включва в себе си строителството на пътища, прокарването на електричество и други подобрения в инфраструктурата.