Сякаш между глобалната корпорация Гугъл и селското стопанство общо няма? Има. И то повече, отколкото си мислите. Иновационните разработки, с които се занимава Гугъл, влагайки в тях огромни средства, са способни коренно да променят подхода на човечеството към хранителната индустрия, пише Analytics Inform.

Робот наглежда оранжерията вместо вас

Всички са слушали прогнози за това, че до 2050 г. числеността на населението на планетата ще нарасне до 10 млрд. души. Отчитайки растящото търсене на храна и постепенното изчерпване на природните ресурси, налице е проблем за решаване. По разчети на Министерство на земеделието на САЩ (USDA) продуктивността на обработваемите култури ще намалява. До 2025 г. – с 1,5%.

Фермерите през последните години тестват нови технологии, опитвайки се да увеличат добивите от нивите си чрез използването на минимално количество ресурси. Тези технологии обаче се прилагат частично, което не води до търсените резултати. Тук Гугъл вижда своята ниша.

Корпорацията вече много години успешно работи с комплексни интегрирани системи. Например коли с автопилот, които използват не само сензори, но и данни (статистически и динамичен) и алгоритми, в съчетание с научни разработки. Такива информационни технологии в земеделието ще бъдат незаменими.

Разбираемо е, че много производители на земеделска техника отдавна пускат безпилотни модели и иновационното оборудване. Новите технологии за прецизно земеделие, които използват системи за навигация и датчици, позволяват на фермерите да настройват параметрите според своите потребности и с точност до квадратен метър. Такива прецизни решения повишават ефективността на производството, но не решават комплексно проблема със световния глад. Любопитен факт е, че всички те така или иначе работят с инструментите на Гугъл.

За да се прави успешно земеделие, необходимо е научно разбиране на генетичната структура на културите. Така може да се разбере как растението ще реагира на определени ресурси в околната среда – почва, влажност, температура, и различни стресови фактори – хранителни вещества, плевели, насекоми, болести.

Тук Гугъл, като глобална корпорация, може да обедини 2 взаимосвързани процеса – генетичните изследвания и разработките в прецизното земеделие, доколкото и двата се базират на данни и анализи на компанията.

Феноменът на автономните машини на Гугъл показа, че корпорацията може да създава машини, способни да анализират многостранно данните. Технологична основа на корпорацията по отношение на селското стопанство ще бъде технологията Internet of Things. Тя се състои в това, че оборудвани със сензори и датчици обекти не само ще събират данни, но и ще ги обменят помежду си.

Според различни изследвания Internet of Things може да донесе икономически ефект до 4-11 трлн. долара само до 2025 г. Именно използването на елементите от прецизното земеделие в близките години ще спомогне не просто за финансови печалби, но и за промяна на концепцията за правене на земеделие. Става дума за карти на ниви, спътникови снимки, заснемане от безпилотни устройства, статистически данни за години конкретно за една нива и др.

Учените вече говорят за Гугъл като за обединяващ фактор, способен да събира и съхранява огромни бази данни в интернет, назовавайки този феномен интернет на селското стопанство. По своята същност това е една голяма библиотека от данни за всеки един участък от обработваемите полета в света. Най-важното тук е постоянният достъп до данните и то безплатен.

Според специалисти от Гугъл ключът към ефективното земеделие е обединяване на иновационните технологии и оптимизация на вече натрупаните данни. В бъдеще Гугъл ще събира данни не само за реколтата, но и ще предлага подобряване на инструментите за анализ, което ще бъде от сериозна помощ за фермерите, когато става дума за вземане на решения.