Предвид че много често пътищата като кадастрални имоти се дават на повече от един ползвател как ще се виждаме визуално при очертаване и как ще се избегне риска от застъпване при стопаните, които ги ползват – въпросът поставиха земеделски производители по време на Националната среща на АЗПБ. Отговор даде експертът Свилен Костов: 
 
Ако пътят е включен в масив за ползване, за него е платена таксата в общината и съответният земеделец има право да го ползва, към бенефициента ще бъде включен целият път (тъй като пътят е на един полигон към КВС). Въпреки това, в площта с право на ползване, ще бъде включена само частта, която се пресича с неговия масив. Когато се чертае и подава заявлението за подпомагане, бенефициентът трябва да се съобрази с това да не се чертае по пътя извън рамките на масива, за който се подава заявление“, посочи Костов.


 
Свилен Костов подчерта още, че от миналата година съществува възможността в ИСАК да се вижда какво е заявил предходния кандидат/кандидати. Това обаче не се вижда автоматично и фермерът трябва да поиска от служителя в Общинската служба да му покаже какво е чертано за всеки физически блок.