Независимо каква технология на отглеждане на различните култури са приели замеделските стопани, течният азотен тор UAN 32%, е приложим при всяка една от тях. Неговото използване може да започне непосредствено след жътва върху растителните остатъци, както при ечемик и пшеница, така и при царевица и слънчоглед. По този начин се спомага тяхното по-бързо разграждане и по-доброто усвояване на самия тор.
 
Друга положителна страна е завишаването на органиката в почвата, посредством  активизиране на микроорганизмите, които разграждат растителната маса. 
 
Основното азотно хранене с течен азотен тор има редица предимства пред конвенционалния начин на торене с гранулирани продукти. На първо място стои равномерното разпределение върху площа. Приложен с пръскачка, в концентриран вид, без да се смесва с вода върху почвата, той покрива изцяло почвата,  свързва се мигновенно с почвените частици и започва да действа. Няма изпарения на активно вещество в атмосферата поради факта, че в самата формула на Течния азотен тор се съдържат 20 % вода, която не позволява изпарение, ако има такова, то е само на водата. 
 
 
Опитите, изведени през изминалите няколко години показват много добри резултати при пшеница, ечемик и рапица по време на есенната вегетация. Видимо, посевите сравнени с тези, торени с гранулирани торове се държат по-добре, са по-зелени и се развиват добре.
 
Наблюдава се завишаване на получените добиви, които са с много по-добри качествени показатели и в същото време се понижават разходите за използваните торове, което е една от основните причини, този продукт да се налага като един от най-прецизните методи за торене, както и най-икономически изгоден!
 
Торовите норми с Течен азотен тор се определят на база активно вещество, необходимо на дадената култура, за нормално развитие в началните фази, като до начало на презимуване за отделните райони, типове почви и култури се препоръчва още едно подхранване във фаза братене при пшеницата например. За всяка една култура има специфика на приложение, както по отношение на фазите в които да се прилага продукта, така и в нормите в които да се приложи. За всеки един микро регион трябва да се съобразят редица фактори, за да се извлече максимална полза от торенето с Течен азотен тор. 
 
Отдел „Агрохимия и почвознание“ в Агрополихим АД разработва прецизни технологии за торене на всики видове култури с течен азотен тор, както и с гранулирани торове, като съобразява всички фактори, влияeщи на усвояването на торовете при различните растения. 
 
Интегрирано предложение за покупка, логистика, съхранение и приложение на течен азотен тор, което беше представено още през 2016 година, продължава. То има за цел да улесни земеделските производители в избора си на най-подходящ продукт за техните посеви и да предостави най-доброто решение за съхранение на течни продукти.
 
 
Използването на гъвкавите резервоари се доказа през годните като един от най- прагматичните начини за направата хранилище за съхранение на Течен азотен тор, както и прилежащите продукти. До момента са инсталирали повече от 400 резервоара в цялата страна с различна вместимост, които осигуряват място за съхранение на солидно количество от продукта. 
 
„Производителя, на който се доверихме в начинанието да подсигурим фермерите със съоръжения за съхранение - „Люто“ ООД, доказа своя професионализъм през годините, като подобри изключително много техниката на изработка, материала от който се произвеждат самите резервоари и разбира се, винаги е насреща да откликне при появили се проблеми с резервоари.
 
Друг наш партньор в отдаването на резервоарите за съхранение на течни торове е фирма Флуида ООД, която обезпечава съоръженията с качествени и производителни помпи, за да може всеки един земеделец да съкрати времето по товаро - разтоварните операции, а от там и да спести средства. Инженерите от фирмата, разработили схемата за вход и изход на продуктите в гъвкавите резервоари са на разположение на нашите клиенти при възникнали въпроси от всякакво естество“.
 
Предложенито обхваща три основни елемента, които изграждат процеса до реалното торовнасяне: 
I. Логистика - Продуктът може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни. Течният азотен тор е устойчив  на съхранение при температури до под -10°С, като дори след кристализация възвръща състоянието си без промяна в свойствата и загуба на активно вещество. Не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен.
 
За собствена сметка Агрополихим АД подпомага процеса на доставка като изгражда логистична мрежа за съхранение в страната, която е съставена от много на брой съдове за съхранение с различна вместимост. 
 
Резервоарите за съхранение (флекс танкове) са различни по вид и капацитет: - с вместимост от 20 м3 до 300 м³. Мрежата се обезпечава с регулярни доставки на продукт посредством  авто-цистерни с вместимост 20 м³ (25 тона), а при извънредна необходимост доставката е в рамките на 24 часа, в зависимост от постъпилите заявки от дистрибуторската мрежа, която разпределя дестинациите за получаване на Течен азотен тор. 
 
 
Изборът на правилната конфигурация, става спрямо заявка и необходимоста на клиента, като съоръженията за товарене и разтоварване (помпи) и съхранение (флекс резервоари) се инсталират за сметка на „Агрополихим“ АД, без последващ ангажимент от страна на потребителите за използването им. 
 
На база потребление и по желание на клиента, „Агрополихим“ АД безвъзмездно прехвърля собствеността на съоръженията, на клиента при покупка за Течен азотен тор (UAN) за период от 9 месеца.
 
II. Цена - Цената на течения азотен тор (UAN), се формира подобно на цените на останалите азотни торове, които са в продажба, а именно:  от една страна на база на производствената себестойност и от друга на база на пазарните механизми на търсене - предлагане.
 
Нашата амбиция е да предложим продукт, за чиято крайна ефективност на използване да допринасят не само качествените характеристики, а и продажната цена в съпоставка с конвенционалните гранулирани азотни торове. Агрополихим АД постоянно подържа официална ценова листа на стоките (www.agropolychim.bg), като въз основа на конкретното запитване формира индивидуална цена и условия на доставка: от производствената площадка на предприятието и от складовата база в Стара Загора. 
 
III. Приложение - отдел „Агрохимия и почвознание“ предлага безвъзмездни агрономически съвети и технологии за прецизно торене, и работи в посока:
 
- подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове и специалистите, с които същите работят, като са на Ваше постоянно разположение за диалог във връзка както с прилагането на UAN така 
- консултации и изграждане на цялостен модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура
- разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения
- разчитане на резултати от почвени анализи 
- изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики
- цялостна консултация по заготовката и производствения процес. 
 
За повече информация можете да се свържете с Търговски отдел на email: [email protected] ; тел.: +359 519 97 537 и отдел „Агрохимия и почвознание“ на email: [email protected] ; тел.: +359 519 97 554; моб.: +359 882 46 52 58. 
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!