Министерски съвет ще гласува на днешното си редовно заседание проект на решение за приемане на годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието през 2013 г., предложен от министъра на земеделието и храните Димитър Греков.

Очаква се Кабинетът да одобри ии резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе на 16 и 17 декември 2013 г. в Брюксел.

Третото предложение, внесено за разглеждане от МЗХ, е проект на постановление за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал.1 от Закона за горите.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!