На 1-ви октомври (сряда) изтича срокът за подаване на заявления за държавна помощ de minimis за изхранване на овце-майки. 
 
Документите – копие от регистрационната карта като земеделски производител (зелено картонче) и банкова сметка, се подават в областните дирекции на ДФЗ до 17 часа на 1 октомври (сряда). 

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отглеждат овце-майки и са регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2014 година.
 
Общият размер, който гласува УС на ДФЗ за допълнителен de minimis, е в размер на 4 650 000 лв.  
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!