До 21 април (вторник) тече общественото обсъждане на Наредбата, която урежда инсталирането във ведомствените бензиностанции на фермерите нивомери и касови апарати.

Както Фермер.БГ писа Финансовото министерство отново предлага промени в Наредба № Н-18, с които собствениците на ведомствени бензиностанции ще бъдат задължени да монтират нивомери и фискални устройства (ЕСПФ). От проекта на Наредбата става ясно, че изискванията ще важат за стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра. 
 
При зареждане на течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), те трябва да се регистрират и отчитат зареждането чрез ЕСФП, като не е задължително монтиране на нивомер. 
 
В проекта са предвидени изисквания към инсталациите за отопление и производство, чието зареждане ще трябва да се отчита чрез средство за измерване (разходомер или нивомер), свързано с НАП чрез данъчен терминал.   
 
Няма да се изисква оборудване с ЕСПФ и/или нивомер на съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. В тези случаи зареждането няма да се регистрира и отчита чрез ЕСФП или средство за измерване, а лицата ще подават данни за получените количества горива като получатели по доставка, е записано в проекта на Наредбата. 
 
В проекта на документа са определени и сроковете, в които ведомствените бензиностанции ще трябва да отговорят на изискванията: за стационарните резервоари до 30 юни 2015, за мобилните до 30 септември 2015, за отоплителните и производствени инсталации до 31 декември 2015 година. 
 
С проекта се предвижда и промяна, свързана с касовата бележка, съгласно която като задължителен реквизит на касовата бележка да се изписва номер и дата на фактура, но само когато се извършва при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура. С промяната се предоставя възможност на лицата, потребители на съответната услуга, да са информирани по коя фактура е извършено плащането. 
 
Проектът регламентира използването на данъчен терминал за гориво (ДТГ) за осъществяване на дистанционна връзка с НАП и предаване на данни от средство за измерване, като при използване на разходомер, последният се монтира на изхода на резервоара и измерва използваното количество гориво. Допуска се осъществяването на връзката между ДТГ и средството за измерване да се осъществи чрез самостоятелно пломбиран концентратор, който служи за преобразуване на протокола за обмен на данни. 
 
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Мотиви към проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!