Министерство на земеделието и Управлението по иновации в Израел съобщи, че ще инвестират 5,5 млн. долара в развитието на агротехническата сфера, пише jewishnews.com.ua.

Пик на приема по новата лозаро-винарска програма

Парите ще бъдат използвани за подкрепата на компании и стартъпи, чиито представители подадат заявка за получаване на грант. Миналата година на същия принцип бяха одобрени 18 заявки.

Гранти получиха различни израелски компании, които работят в сферата на селското стопанство. През 2018 г. един от призовите грандове получи компанията CropX Technologies за разработването на платформа за напояване, която сама определя нивото на водата в почвата.

Освен държавна подкрепа компаниите-победители ще могат да получат такава и от частни инвеститори, които са заинтересовани от развитието на агросектора.