През периода от 9 до 15 ноември американските износители са реализирали 680,5 хил. т соя, което е в пределите на очакванията на анализаторите (550-850 хил. т) и леко превишава средния показател през предходните четири седмици, информира агенция Зерно Он-Лайн.

ЕК ще компенсира напълно фермери с щети, причинени от защитени животни

Общият обем на експортните продажби на соя от реколта 2018 все още силно изостават от показателя миналата година. От 1 септември до 15 ноември са реализирани едва 22,6 млн. т, което е с 1/3 по-малко, сравнено с аналогичния период през сезон 2017/18.

Най-големите купувачи през седмицата станаха: Германия (191,7 хил. т), Тайван (119,8 хил. т), Бангладеш (112,5 хил. т), Тайланд (80,4 хил. т) и Япония (74,6 хил.т). От по-рано закупената соя се е отказали неназован купувач (290,2 тыс. т) и Китай (66,0 хил. т).

Най-големите доставки през седмицата са били за: Германия (191,7 хил. т), Тайланд (156,6 хил. т), Аржентина (140,2 хил. т), Египет (110,4 хил. т) и Мексико (91,9 хил. т).