Сезонният застой в търговията със зърнени култури продължава, но при царевицата има оживление.
 
 
Наблюденията на земеделското министерство показват, че само през последната седмица през Пристанище Варна са изнесени 28 800 тона царевица. Така от началото на септември, когато започна новата пазарна година, досега експортът на тази култура през порта е 333 527 тона или с близо 6% повече от отчетените по същото време на миналата година 315 240 тона.
 

Средната изкупна цена на царевицата е малко по-висока от миналогодишната. Увеличението е с почти 3% - от 273 лв./тон на 281 лв./тон. 

 
През последната седмица не е отчетен износ на маслодайни култури през най-голямото зърнено пристанище у нас. Запазва се огромният спад в експорта на слънчоглед в размер на 56% на годишна база, отбелязват експертите на земеделското министерство.
 
От началото на маркетинговата година досега износът на тази култура е намалял на годишна база от 206 670 тона на 90 880 тона.
 
Благоприятен сигнал от пазара е стабилизирането на изкупните цени на слънчогледа. На фона на продължително поевтиняване на тази култура на чуждестранните борси у нас изкупната цена леко се повиши на годишна база от 553 лв./тон на 559 лв./тон.