По данни на Националния статистически институт (НСИ) през периода януари - септември 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 15%.
 
Спрямо същия период на 2016 г. експортът е в размер на 13 042.9 млн. лв., a вносът нараства с 25% и е на стойност 15 552.1 млн. лева.
 
През периода януари - септември 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 38 598.2 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.3%, а общата стойност на внесените стоки е 42 833.2 млн. лв. и нараства с 15.8%.