Стойността на износа на земеделска продукция от ЕС се е увеличила с 5,6% на годишна база, като същевременно вносът е намалял.

Преговаряме с Русия за по-лесен износ на агростоки

Така положителното салдо в търговския баланс се е увеличило с 29% в сравнение с миналогодишните показатели. Това са част от изводите в месечния търговски доклад за август 2019 г., публикуван от Европейската комисия.

Стойността на износа на агропродукцията на ЕС през август тази година е достигнала 12,07 млрд. евро. Налице е ръст от 5,6% в сравнение с август 2018 г. Доколкото стойността на износа е намаляла с 0,2% до 9,14 млрд. евро, положителното салдо на търговския баланс в агросектора за август възлиза на 2,93 млрд. евро.

Сравнение износ/внос

Сравнявайки месечните показатели за износа през август 2019 г. с август 2018 г., най-голям ръст е регистриран при доставките в Китай – ( ръст от 283 млн. евро), САЩ (ръст от 192 млн. евро) и Япония (ръст от 69 млн. евро).

Значителен спад на износа е отчетен за Китай, Либия и Алжир.

От гледна точка на вноса, отчетен е ръст на стойността на агропродукцията в ЕС от Украйна (ръст от 198 млн. евро), Бразилия (ръст от 94 млн. евро) и Канада (ръст от 74 млн. евро). От друга страна, има спад на стойността на вноса от САЩ, Южна Африка и Индонезия.

Експертите отчитат ръст на стойността на износа в ред категории продукти, например свинско месо – ръст от 132 млн. евр.

Регистриран е още съществен спад на износа на живи животни (74 млн. евро), кожи и други суровини.