Само за седмица през пристанище Варна 1 са изнесени 34,7 хил. тона пшеница. Това сочат оперативните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за периода 15-21 януари 2018 г.
 
 
По техни данни общият износ на пшеница през порта от началото на пазарната 2017/18 година до момента възлиза на 1 477 хил. тона, изпреварвайки с 8,9% миналогодишния. При ечемика е налице още по-значителен ръст на годишна база – над шест пъти, до 88,7 хил. тона. Преминалите товари с рапица са с 38,3% по-малко.
 
 
По данни на „Пристанище Бургас“ ЕАД, от началото на сезона до момента на порта са натоварени 19,7 хил. тона пшеница за износ (с около 31% повече спрямо същия период на предходната година), а експорт на ечемик и рапица все още не е регистриран. 
 
Общо за периода от началото на септември 2017 г. до 21 януари 2018 г., износът на царевица през пристанище Варна нараства с 95,3% на годишна база, а този на слънчоглед - над три пъти.