След избирането на зърнопроизводителя Светослав Русалов за председател на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в края на миналата седмица, бяха избрани и неговите заместници, съобщават от Асоциацията. 
[news]

Това са: Мариела Йорданова (Председател на СЗ от Лудогорието – Разград), която продължава мандата си и в настоящото ръководство; Костадин Костадинов (Председател на Добруджанския съюз от м. февруари 2016 г. и член на Контролния съвет на НАЗ през 2015 г.); Димитър Мачуганов (Председател на СЗ-Ловеч и бивш Председател на Контролния съвет на НАЗ);  Георги Милев (Председател на НАЗА-Плевен), който също за втори път поема поста зам.-председател на НАЗ. 
 
УС взе решение заместниците на Светослав Русалов да му помагат, като ръководят Специализираните комисии на НАЗ. След изготвеното преразпределение, Мариела Йорданова и Георги Милев запазват оглавяваните от тях комисии, съответно: по законодателни инициативи и поземлени отношения, Комисията по европейски и национални инвестиционни програми минава под ръководството на Димитър Мачуганов, а за тази по земеделски въпроси ще отговаря Костадин Костадинов.