Производителите на горски плодове в Испания се налага да търсят нови технологии за отглеждане заради дефицита на вода за поливане. Освен това недостатъчните средства за дезинфекция на почвата тласкат всички ферми да минават към хидропоника, съобщава АПК-Информ.

Износът на горски плодове ще расте

По-рано новият за Испания кокосов субстрат сега се използват масово, включително за отглеждането на ягоди и дори малини.

Неотдавна в него започнаха да се отглеждат боровинки. За целта се използват торби, напълнени с двуслоен субстрат. Те са създадени специално за боровинки. Горният слой се състои от кокосово влакно с едра фракция за по-бързото вкореняване на разсада и оптималното развитие на корените по хоризонтала. Долният слой се състои от кокосов чипс и осигурява равномерен и добър дренаж.

В Уелва, Испания, има изобилие от стръмни склонове. Те създават сериозна опасност в долната си част растенията да се окажат твърде напоени, а в горната – да пресъхнат. Необходимо е да се прилагат по-прецизни системи за поливане, които да осигуряват оптимално развитие на кореновата система и цялото растение.

При използването на торбички със субстрат се налага разработването на индивидуални системи за компютърно управление на поливането за всяка територия. Съвременни сензори контролират поливния процес, а като резултат всяко растение получава еднакво количество разтвор, независимо в каква част на градината се намира или в оранжерия.

Тези нови сензори постоянно проследяват влажността на почвата, в саксия или в субстрат, и контролират цялата работа на автоматизираната система за поливане.Фермерите получават в замяна гарантирана оптимална работа на системата, базирана на потреблението на вода от растенията, независимо къде са посадени – в горната част на хълма или в долината.

Описаната технология предотвратява загубите на вода и торове, стичането им в долните части на релефа и други неблагоприятни фактори.