Дали българското кисело мляко в момента се ползва от някакъв вид национална или европейска закрила за марките и географските означения?
 
 
Депутатът Румен Георгиев поиска официален отговор по темата от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в рамките на парламентарния контрол. Народният представител поставя и други въпроси, с помощта на които да се очертае картината на защитените марки за традиционни български храни.
 
Георгиев пита колко заявления за регистрация на земеделски продукти и храни в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения са постъпили за периода от 2007 г. досега в земеделското министерство.
 
„За кои земеделски продукти и храни е налице висяща процедура по регистрация в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения?“, гласи друг въпрос от депутата. Румен Георгиев пита министъра и кои традиционни български продукти ползват в момента закрила по силата на българското законодателство или на общностните норми в ЕС.
 
 
Въпросите на Георгиев са поставени във връзка с предложените промени в Закона за марките и географските означения и подадените в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) заявления за регистрация на географски означения съгласно Регламент (ЕО) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 наември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
 
Депутатът очаква от министъра устен отговор в пленарната зала.