Износът на говеждо и овче месо в Иран се очаква да бъде значително улеснен, след като страната единна здравна сертификационна система за експорт от всички държави членки, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.
 
 
Като за начало системата ще обхване страните-членки, които към момента имат право да изнасят месо, а впоследствие облекчените условия ще обхванат и останалите страни от ЕС.
 
Очакванията са новите правила да влязат в сила първата половина на следващаъа година.
 
„С новите правила ще успеем да отворим нашите пазари и да увеличим търговията със селскостопански продукти между ЕС и Иран. Убеден съм в значителните възможности, които се отварят пред Общността с износа на говеждо и овче месо за иранския пазар, който е от 80 млн. души. Всички тези стъпки ще ускорят търговията и е само първата стъпка в развитието на нови взаимноизгодни отношения с Иран“, коментира еврокомисар Фил Хоган.
 
В договореностите се посочва, че е възможно понижаване на изискванията, свързани със санитарни мерки, които към момента ограничават вноса от ЕС. Вероятно ще отпадне забраната за вноса на говеждо с кост, изискването говеждото и овчето да са от животни, които са родени, отгледани и заклани в една и съща страна-членка, както и правилото, че месото трябва да е от живи животни, заклани под определена възраст.