Как най-ефективно да се използват пазарите на Стария континент и как в този процес да бъдат включени дигиталните хъбове като иновации? Тези въпроси се обсъждат днес в Брюксел по европейския проект Цифрови иновационни хъбове (Digital Innovation Hubs). 
 
 
В по-старите страни-членки подобни действащи хъбове в сектор земеделие отдавна съществуват. По време на шестото заседание на работната група по проекта се представят  платформи, предлагащи решения на компаниите в сектор „Селско стопанство“.
Идеята е да се подобрят производствените процеси, качеството на продуктите и бизнес моделите, като за инструменти се използват цифровите технологии
 
Първата сесия на събитието представи идеи за цифрови решения за пазара на продукцията, които биха били полезни и при работата на оперативните групи, занимаващи се с проблематиката на селското стопанство
 
Иновациите, финансирани от ЕС, предлагат решения, които могат да помогнат на всяка компания, във всеки регион на Европа и то по различни и гъвкави начини. 
 
Едно от решенията е използването на решения и инструменти, който да дадат възможност на цифровите хъбове да играят ролята на доставчици
 
Втората сесия целеше да проучи как чрез регионални безвъзмездни средства или ваучерни схеми могат да се подкрепят нови експерименти за приложения или за насърчаване на малки и средни предприятия в агросектора, например, за да могат те да се свързват по-лесно с високо квалифицирани доставчици на услуги.
 
На срещата присъства и Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Тя представляваше първия дигитален хъб за земеделие у нас - AgroHub.BG.
 
„На форума разглеждахме ролята на цифровите информационни хъбове като дистрибутори на цифрови инструменти и решения за цифровата трансформация на предприятията. “Test before Invest” („Изпробвай преди да инвестираш“ бел.ред) – това е най-важното послание за мен от първия панел относно ролята на цифровите информационни хъбове“, посочи Светлана Боянова в социалните мрежи.