Всяка държава-членка разработва свой план за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. В него ще влиза и оценка за младите фермери. Много сериозно обмисляме дали да не се повиши интензитета на инвестициите по Втори стълб до 75%. Това каза Марио Милушев, директор в Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия, по време на Първия национален форум на младите фермери в Пловдив.
 
 
„Съществува идея, която вероятно ще получи реализация, прагът на подпомагане по Втори стълб от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) да мине от сегашните 70 хил. евро на 100 хил. евро. Разбира се, това ще зависи от държавите-членки и техните решения“, обясни Милушев.
 
По думите на експерта, обсъжда се още въвеждането на минимален процент на европейско финансиране за младите фермери по Първи стълб. Това, което вече е ясно е, че в новият програмен период ще бъде стимулирано сътрудничеството между фермерите, като това няма да касае само младите земеделски стопани. 
 
[news]
Марио Милушев очерта основните трудности пред младите фермери. Според него един от тях е достъпът им до земеделската земя, както и фактът, че по-възрастните фермери предават с неохота дейността си на младите. Трудности има и в националните законодателни рамки.
 
И все пак, как да стимулираме развитието на младото поколение за навлизане в селското стопанство?
 
„Това беше един от основните въпроси през първия програмен период. И ако преди близо 11 години, през 2007 г., средният размер на стопанствата в Европа беше 13 ха, сега той е над 16 ха. Това означава, че стопанствата в момента са по-големи и по-малко на брой. Този факт допълнително затруднява младите фермери, тъй като те стартират с по-малки стопанства. В цифри - през 2016 г. почти 322 000 младите фермери в Европа получиха субсидии на стойност 367 млн. евро. А общата сума на публичните разходи в ЕС по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е 6,7 млрд. евро, получена от 173 хил. земеделци до 40 години“, добави Милушев.
 
По думите му все повече от младите стопани достигат по-високо от средното ниво на ефективност. Предвижда се, в бъдеще, да се създаде програма Erasmus+ за млади фермери. 
 
„Идеята е на етап обсъждане. Дали ще се въведе такава програма ще стане ясно на 29 май-1 юни, когато обявим предложенията си и говорим в по-големи детайли какво предвиждат предложенията на ЕК“, каза още Милушев.