Инспекцията по труда също прави равносметка на свършеното през изминалата 2020 г. и в каква насока ще работи през следващите 12 месеца. Една от важните задачи, която тя продължава да взема присърце, е борбата със сивата икономика и нерегламентираният труд.

Стопани се отказват от резитбата заради липса на работници

През последните години селското стопанство се очертава като трайно рисков сектор особено що се отнася до законното полагане на труд – договор, работно време и заплащане, смятата от инспекцията. 

В тазгодишния план на инспекторите е заложено като приоритет изваждането „на светло“ на наетите в сектор „Селско стопанство“, като ще се следи и за здравословните и безопасни условия на труд.

От ведомството припомнят, че миналата година заради COVID-19 бяха въведени два нови вида трудови договори за краткотрайна сезонна работа – за повече от един ден и за наемане на дълготрайно безработни лица до 120 дни, с действие до 31 октомври 2020 г. 

Статистиката до края на месец ноември сочи, че през 2020 г. на 2045 земеделски стопани са предоставени образци на трите различни вида трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за общо 295 426 човекодни. 

От тях 223 944 са образците на въведените през 2015 г. трудови договори за краткотрайна сезонна работа на 1822 земеделски стопани. 

За сравнение за същия период през 2019 г. заявените образци на еднодневни договори са били 233 366 от 2083 земеделски стопани. 

Това показва, че въпреки спада при традиционния вид договори за краткотрайна сезонна работа, при общия брой човекодни, за които са предоставените образци на договори от трите вида, има сериозен ръст, заключават инспекторите.